Bảng giá dịch vụ

Auto call

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

HTC Insight Platform

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

CLOUD CALL CENTER

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

TỔNG ĐÀI ĐA KÊNH MCALL

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

SIP TRUNKING MOBILE

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

Voice Brandname

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

Call Bot

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ fintech

VNĐ

1.500.000

/Tháng

Phí thuê hệ thống Auto Call Cloud
Phí thuê bao hàng tháng phải trả
Cước phát sinh cuộc gọi

Xem chi tiết